Truy cập hiện tại

Đang có 123 khách và không thành viên đang online

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2016

(TGAG)- Từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2016 cho 100 đại biểu là những cán bộ phụ nữ ở các chi, tổ hội của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
   
Trong thời gian 03 ngày, các học viên sẻ được học tập và tiếp thu những kiến thức về: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Phú Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021; nội dung đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và đề án "giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt". Giới thiệu tổng quan về tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch…
   
Qua lớp bồi dưỡng này, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu và hiểu rõ về cơ sở khoa học, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; vận dụng lý luận để giải quyết, xử lý những tình huống trong thực tiễn công tác, từ đó có điều kiện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác hội phụ nữ ở cơ sở ngày càng tốt hơn góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ công tác hội ở cơ sở.
   
Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra hoàn thành lớp học; đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cơ sở./.

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36365677