Truy cập hiện tại

Đang có 143 khách và không thành viên đang online

Quân sự tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

(TGAG)- Ngày 17/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong lực lượng vũ trang địa phương tỉnh. Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị về dự.
 

Nội dung chương trình tập huấn bao gồm việc thông tin tình hình an ninh tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 9 và chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về phòng chống chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Cũng trong chương trình tập huấn, với sự chủ trì của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đại biểu tham dự buổi tọa đàm về giải pháp lãnh đạo tư tưởng, thống nhất về mặt kỹ thuật đấu tranh phòng chống “DBHB” trên không gian mạng.

Theo Đại tá Lê Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thông qua tập huấn nhằm giúp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên, những người trực tiếp làm công tác tuyên truyền trong LLVT tỉnh trang bị thêm những kiến thức căn bản và kỹ năng chuyên ngành về chống âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần có biện pháp giáo dục, định hướng cho chiến sĩ nhận diện rõ tính “hai mặt” của internet, mạng xã hội. Để làm tốt vai trò là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này, từng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động tấn công làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “DBHB” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, phát huy vai trò nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới./.

Tin, ảnh:  Văn Tranh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30389095