Truy cập hiện tại

Đang có 221 khách và không thành viên đang online

Cần có nhiều hơn nữa những tác phẩm có giá trị sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(TGAG)- Những năm qua, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của toàn xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thi đua, lao động sản xuất hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời là sự kiện quan trọng trong đời sống văn học, nghệ thuật, báo chí tỉnh nhà.

Có thể nói, hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo của các cơ quan báo, đài, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật trong tỉnh. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên đã tăng cường viết các tin bài, phóng sự về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các huyện, thị, thành phố trong tỉnh quan tâm và có nhiều cách thức triển khai các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí một cách sáng tạo như: tham mưu cấp ủy ban hành văn bản nhắc nhở, đôn đốc và giao chỉ tiêu cho các ngành và cơ sở tham gia cuộc thi; tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ nhà báo, cộng tác viên, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật cấp huyện để nắm kỹ các yêu cầu và thể lệ của cuộc thi, từ đó giúp nâng cao kỹ năng, tạo sự tự tin và nguồn cảm hứng trong sáng tác, sáng tạo tác phẩm. Hệ thống Đài Truyền thanh, công tác tuyên truyền ở địa phương và cơ sở được quan tâm chỉ đạo thường xuyên tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền.

Trong năm 2015, Tỉnh đã tiến hành tổng kết Cuộc thi (2014 - 2015). Kết quả, có hơn 800 tác phẩm với nhiều thể loại của các tác giả tham gia dự thi, có 79 tác phẩm của các tác giả được trao các giải. Qua cuộc thi, đã tiến hành tập hợp, tuyển chọn và xuất bản 03 tập sách: Bài viết và ký “Những tấm gương bình dị”; Tập ca cổ “Làm theo lời Bác”; và Tập tranh cổ động “Theo gương Bác” gửi Trung ương chấm chọn (Bài viết và ký “Những tấm gương bình dị” đạt giải khuyến khích). Ngoài ra, những ấn phẩm này còn được phát hành rộng rãi đến các đơn vị, địa phương trong tỉnh để tuyên truyền, biểu dương, ngợi ca những tấm gương điển hình, đồng thời cổ vũ, động viên mọi người nỗ lực, phấn đấu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những kết quả đạt được của cuộc thi sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh thời gian qua là rất đáng tự hào và trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng, những kết quả đó vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng sáng tác của đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ của tỉnh; chưa khơi dậy, phát huy được tiềm năng của các tầng lớp nhân dân; chưa gắn kết tốt giữa sáng tác với biểu diễn, quảng bá đưa tác phẩm đến với công chúng.

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tỉnh An Giang tiếp tục phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2017, coi đây vừa là nội dung, vừa là biện pháp góp phần tích cực trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người. Do vậy trong thời gian tới, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, thể lệ, quy chế của Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút các tầng lớp nhân dân cùng quan tâm, theo dõi; động viên, cổ vũ và tạo điều kiện cho anh, chị em văn nghệ sỹ, nhà báo chuyên và không chuyên, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ đầu tư công sức, trí tuệ phấn đấu ngày càng có nhiều tác phẩm hay, có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật về chủ đề này.

Cùng với việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm sinh động, chân thực, giản dị, có sức lay động, cảm hóa lòng người về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần quan tâm chú trọng phát hiện và tuyên truyền sâu rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; những gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, làm cho công chúng hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn, dành sự quan tâm, theo dõi, hưởng thụ nhiều hơn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác về chủ đề này, từ đó có chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động; hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như một công việc thường xuyên, suốt đời của mỗi người, để xã hội ta có thêm nhiều người tốt, làm thêm nhiều việc tốt, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày một giàu đẹp, văn minh.

Đề tài về Bác Hồ kính yêu luôn là một chủ đề lớn, tươi mới, có sức rung động mãnh liệt, là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận đối với các văn nghệ sỹ, nhà báo. Hy vọng, trong lần phát động sáng tác, quảng bá lần này chúng ta sẽ được đón nhận và tôn vinh các tác phẩm có giá trị nghệ thuật, giá trị tư tưởng cao, góp phần cổ vũ, động viên mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra./.

THANH TUẤN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17155963