Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Hội Văn học Nghệ thuật huyện Chợ Mới tổ chức lớp tập huấn âm nhạc

(TGAG)- Hội Văn học Nghệ thuật huyện Chợ Mới phối hợp với Phân hội Âm nhạc An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn kỷ năng sáng tác ca khúc cho 24 hội viên chuyên ngành âm nhạc của huyện.

Đây là những hội viên nòng cốt thuộc lực lượng giáo viên dạy môn âm nhạc cùa các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Hội cũng đã tổ chức cho các nhạc sĩ thuộc phân hội Âm nhạc tỉnh đi thực tế sáng tác tại các xã, thị trấn của huyện để các nhạc sĩ tìm cảm hứng sáng tác với 11 ca khúc thu nhận và đã có 05 ca khúc viết về quê hương Chợ Mới được Trung tâm Văn hóa thông tin huyện hòa âm, biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn.


Từ đầu năm đến nay, Hội Văn học Nghệ thuật huyện Chợ Mới đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và phát triển phong trào, quan tâm đến hội viên, tạo điều kiện cho hội viên, những người sáng tác trẻ phát triển tài năng tạo ra nhiều sản phẩm tinh thần phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân địa phương. Làm tốt công tác điều hành quản lý, phát triển lực lượng cộng tác viên, chú trọng phát triển, hỗ trợ các Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả và đưa hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ do huyện, tỉnh tổ chức nhằm trang bị kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để sáng tác phục vụ nhân dân. Duy trì tốt công tác xuất bản, mỗi năm tập san văn nghệ Chợ Mới phục vụ bạn đọc nhân dịp các ngày lễ trọng đại của đất nước. Phối hợp tốt với các địa phương, ban ngành trong huyện, Hội tỉnh và các phân hội chuyên ngành của tỉnh tổ chức trại sáng tác, các chuyến đi thực tế sáng tác tạo ra nhiều tác phẩm phản ánh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ cho tập san cũng như hoạt động triển lãm, hội diễn, biểu diễn./.

Quốc Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27057341