Truy cập hiện tại

Đang có 111 khách và không thành viên đang online

Hướng đến Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm năm 2016 tại An Giang

(TGAG)- Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chăm trong công cuộc phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm năm 2016 tại An Giang từ ngày 15 đến 17 tháng 7 năm 2016 diễn ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, có sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố cùng nhiều hoạt động phong phú sẽ hứa hẹn mang đến cho đồng bào Chăm An Giang và cả nước cũng như Nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh một Ngày hội thật sự ý nghĩa.

Những năm vừa qua, theo định kỳ 2 năm một lần, nhân dịp lễ Royal truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho đồng bào dân tộc Chăm trong tỉnh. Ngày hội có các hoạt động phong phú, đa dạng như: văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm, ẩm thực truyền thống... đã mang lại nhiều niềm vui, phấn khởi cho đồng bào dân tộc Chăm trong những ngày lễ tết truyền thống của dân tộc mình, góp phần giao lưu thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trong tỉnh. Tính đến nay, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm của tỉnh đã tổ chức được sáu lần và đã trở thành một hoạt động văn hóa truyền thống không thể thiếu đối với cộng đồng dân tộc Chăm An Giang.

Theo Quyết định số 38/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Chăm năm 2016” tại An Giang; An Giang vinh dự là tỉnh được chọn đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm toàn quốc năm 2016. Đây là một sự kiện văn hóa lớn, không chỉ có ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc Chăm cả nước mà còn có ý nghĩa hơn đối với cộng đồng Chăm An Giang, khi có cơ hội được giao lưu, trao đổi các giá trị văn hóa với cộng đồng dân tộc Chăm của các tỉnh khác.

Địa điểm tổ chức đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm năm 2016 được đặt tại huyện An Phú, là huyện có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống nhất trong tỉnh ta. Không gian diễn ra các hoạt động được bố trí tại sân vận động huyện An Phú. Thời gian tổ chức chính thức trong 3 ngày, từ ngày 15/7/2016 đến ngày 17/7/2016, với sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc Chăm của cả nước như Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh và An Giang. Các hoạt động trong Ngày hội cũng phong phú, đa dạng như biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống, trích đoạn các lễ hội dân gian của dân tộc Chăm, thi đấu các môn thể thao; triển lãm hình ảnh, hiện vật giới thiệu “Văn hóa các dân tộc Việt Nam với việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước”, “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”; Giới thiệu nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực  truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Chăm các tỉnh, thành phố về tham dự; Hội thảo “Văn hóa đồng bào Chăm trong công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước”...

Với nhiều hoạt động được diễn ra, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm năm 2016 hứa hẹn sẽ mang đến những màu sắc văn hóa hấp dẫn, đậm nét đặc trưng bản sắc của đồng bào dân tộc Chăm từ các vùng miền trong cả nước đến với An Giang.

Chỉ còn hơn 01 tháng nữa, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm năm 2016 tại An Giang sẽ chính thức được diễn ra. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm năm 2016 tại An Giang đang được khẩn trương triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang giao trách nhiệm thường trực cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan khẩn trương xây dựng các phương án phân công nhiệm vụ, thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn tại địa phương, xúc tiến triển khai công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, tập hợp lực lượng, xây dựng chương trình tham gia, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đón tiếp chu đáo các đoàn về tham dự cho đến công tác tuyên truyền quảng bá cho Ngày hội... Các nội dung nhiệm vụ phân công đã cơ bản được thống nhất và triển khai thực hiện đồng bộ trong các cấp, các ngành của tỉnh, tất cả đều chung tay góp phần vào thành công của Ngày hội sắp tới tại An Giang.

Từ chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, công tác chăm lo, phát triển đời sống văn hóa, tinh thần đối với đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu, nhất là khi các cấp, các ngành đang tập trung triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín khóa XI về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước”, trong đó việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Chăm nói riêng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm năm 2016 tại An Giang lần này không chỉ là điều kiện để thực thi chủ trương chính sách của Đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, mà còn là cơ hội và thuận lợi lớn cho tỉnh An Giang giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người An Giang đến với du khách trong và ngoài nước.

Hướng đến một Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm năm 2016 tại An Giang thành công tốt đẹp, đòi hỏi cần có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp chính quyền và sự chung tay phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố, giữa các địa phương, sở, ngành, đoàn thể có liên quan trong công tác triển khai tổ chức Ngày hội, để Ngày hội lần này thật sự là Ngày hội có ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc Chăm nói riêng và của toàn thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và cả nước trong tình hình mới.

NGÔ MAI
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16688662