Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Kinh tế thị xã Tân Châu năm 2017, tăng trưởng đều trên cả 3 khu vực

(TGAG)- Kết thúc năm 2017, với không ít khó khăn, thách thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, bởi tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu, sản phẩm nông, thủy sản biến động tăng giảm thất thường, tình hình mưa, bão, sạt lở diễn biến phức tạp đã tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Song Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tân Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt và vượt kế hoạch, đây là nền tảng vững chắc, nhằm tạo nên những điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), tạo đà cho bứt phá năm 2018 và những năm tiếp theo.


Lãnh đạo tỉnh và thị xã thực hiện nghi thức khởi công trường Mẫu giáo Phú Vĩnh

Ghi dấu ấn đậm nét trong năm 2017 là tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã Tân Châu tiếp tục phát triển ổn định và bền vững; 30/30 chỉ tiêu kinh tế thực hiện đạt và vượt so Nghị quyết HĐND thị xã đề ra, con số ấn tượng này khẳng định duy trì mức tăng trưởng của thị xã trong 4 năm trở lại đây. Cụ thể, khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp và khu vực xây dựng, tính giá trị sản xuất (GO) theo giá hiện hành, cả 3 khu vực đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đạt trên 6.200 tỷ đồng (trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản đạt trên 3.000 tỷ đồng, Khu vực công nghiệp đạt trên 2.500 tỷ đồng và khu vực xây dựng đạt trên 750 tỷ đồng). Kinh tế tăng trưởng đều cả 3 khu vực, đời sống người dân không ngừng tăng lên, thu ngân sách trên địa bàn đã đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Một thành tựu khá quan trọng của kinh tế thị xã nữa là lĩnh vực mũi nhọn thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, các hoạt động trao đổi, mua bán tại các chợ đã phục vụ tốt nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân, góp phần nâng doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, đạt 100,50% kế hoạch, so với năm 2016 tăng 8,98%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 950 tỷ đồng, đạt 100,50% kế hoạch, tăng 12,56% so năm 2016. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu Vĩnh Xương tăng 21% so với cùng kỳ, với tổng lượng hàng hóa xuất khẩu đạt trên 64.000 tấn, tăng 19%, hàng hóa nhập khẩu gần 90.000 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ 2016.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, hầu hết các ngành đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được trên 2.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 17,13% so cùng kỳ và đạt 101,00% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt trên 570 tỷ đồng, đạt 105,32% so kế hoạch và tăng 8,44% so năm 2016; các ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ các công trình như: cầu Tân An, đường Kênh Thần Nông, các công trình y tế, giáo dục, chương trình MTQG xây dựng NTM, Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, công trình nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Công Nhàn. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình đảm bảo đúng quy định theo tinh thần Nghị quyết số 60 của Chính phủ

Trên lĩnh vực tài chính - ngân sách, các cơ quan Thuế, Tài chính, Kho bạc đã phối hợp trong việc thực hiện khai thác tốt các nguồn thu và quản lý chặt chẽ các khoản chi chưa cần thiết, đi đôi với kiểm tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Chính nhờ đó mà công tác thu chi, điều hành, quản lý ngân sách được đảm bảo và kịp thời, phục vụ tốt yêu cầu chi cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 114 tỷ đồng, đạt 107,70% so tỉnh giao và đạt 100,90% so nghị quyết HĐND thị xã, so với cùng kỳ tăng 2,2%...

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đây được xem là năm nông dân rất phẩn khởi bởi lúa vừa được mùa lẫn trúng giá. Cụ thể trong năm, giá lúa trên địa bàn ở mức 5.200 đồng/kg trở lên, năng suất đạt trên 8 tấn/hécta (vụ đông xuân). Ngoài cây lúa, các loại rau màu và cây ăn quả khác đều có giá, từ đó đã khuyến khích phong trào đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thị xã; không chỉ có lĩnh vực trồng trọt đạt thắng lợi mà những hộ nuôi cá tra thịt, cá tra giống đều phấn khởi vì giá cá tra tăng so năm trước. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy đang triển khai thực hiện và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nhà màng; mô hình trồng khảo nghiệm cây cà tím gốc ghép; mô hình “Trồng hoa lan Mokara cắt cành”; mô hình sản xuất rau màu, cây ăn trái áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm,... Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khả quan; đến nay, thị xã đạt 7/19 tiêu chí, các xã thuộc lộ trình của tỉnh và thị xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên. Riêng xã điểm Phú Vĩnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, phấn đấu được công nhận vào cuối năm 2017.  Bộ mặt đô thị của thị xã từng bước văn minh, phường Long Thạnh cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn phường văn minh đô thị.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hoà với tăng trưởng kinh tế. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục, thể thao từng bước phát triển và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trên địa bàn. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc; hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hoá; công tác xã hội hoá giáo dục và đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống y tế từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện ở cả 2 tuyến. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 69,75%, tăng gần 3% so cùng kỳ. Chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm đã tạo việc làm cho gần 3.500 lao động, tổ chức đào tạo nghề cho trên 1.000 lao động. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017, giảm 1,14%, đưa tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm từ 5,57% xuống còn 4,43%.

Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức, góp phần đáng kể trong xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh. Mối quan hệ phối hợp với chính quyền và nhân dân quận Lecdec, tỉnh Kandal, Campuchia được duy trì giữ vững. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được triển khai và hoàn thành theo kế hoạch đề ra; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và xây dựng các kế hoạch được đảm bảo theo kế hoạch; xây dựng lực lượng DQTV đạt 0,99% dân số; tổ chức huấn luyện đạt 99,72%, cấp xã huấn luyện đạt 98,33%; hoàn thành diễn tập phòng thủ 03 xã Vĩnh Hòa, Tân An, Tân Thạnh. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tội phạm kinh tế được kéo giảm so cùng kỳ. 

Bên cạnh, những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Tân Châu trong năm qua, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế đó là: một vài địa phương chưa chủ động trong sản xuất; một số tổ hợp tác, hợp tác xã quản lý, điều hành sản xuất còn yếu kém. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng còn hạn chế, nhất là việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng còn chậm, nợ tạm ứng ngân sách thị xã cao; thu tiền mua nền nhà trên các cụm - tuyến dân cư đạt thấp. Ý thức người dân về bảo vệ môi trường chưa cao; công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Sự phối hợp ở một vài ngành chưa chặt chẽ; năng lực lãnh đạo và cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ của một số cán bộ còn hạn chế; tinh thần, thái độ phục vụ chưa thân thiện, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm.

Năm 2018, là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế là rất lớn. Bên cạnh đó, những tồn tại, hạn chế của thị xã về môi trường, nguồn nhân lực, hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông đặt ra nhiều vấn đề phải tiếp tục giải quyết; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được đề cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, các ngành, các cấp cần xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu để từ đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và điều kiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thị xã một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Theo đó trong năm 2018, thị xã Tân Châu tiếp tục xác định mục tiêu là phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; từng bước phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tiếp tục ứng dụng công nghệ cao tinh thần Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy. Tập trung đầu tư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quan tâm đầu tư phát triển toàn diện trẻ em. Đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động về quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng, chỉnh trang đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân làm nền tảng hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III.

Để đạt các mục trên, lãnh đạo thị xã Tân Châu đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện như: Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp vào các ngành nghề thuộc lợi thế so sánh của địa phương, nhất là đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục đầu tư và kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương và các công trình trọng điểm; đẩy mạnh công tác xúc tiến mời gọi đầu tư và khảo sát, lập dự án để kêu gọi đầu tư phát triển loại hình du lịch sông nước, các cồn bãi, du lịch tâm linh thuộc các xã Tân An, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương, Châu Phong và Long Sơn. Phối hợp với sở ngành tỉnh hỗ trợ liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các dự án đầu tư Siêu thị Co.opmart Tân Châu để đưa vào khai thác.

Ngoài ra, thị xã Tiếp tục thực hiện mô hình chuyển đổi chợ theo Quyết định 11 của UBND tỉnh; Chấn chỉnh sắp xếp hoạt động mua bán, cải tạo nâng cấp các chợ theo hướng chợ trật tự, vệ sinh tiến đến chợ văn minh. Tạo quỹ đất, để kêu gọi đầu tư chợ chuyên doanh nông sản, chợ cá đầu mối. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nhằm thực hiện đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và tạo tiền đề phát triển Tân Châu trở thành đô thị loại III trước năm 2020. Tiếp tục triển khai dự án cầu Tân An, Đường Kênh Thần Nông (đoạn thuộc phường Long Phú), nâng cấp Đường Nguyễn Tri Phương, Nâng cấp sửa chữa Đường Nguyễn Công Nhàn và Nguyễn Thị Định, đường sau sông Tiền nối dài đến km5 theo đúng tiến độ và kế họach của UBND tỉnh phê duyệt,…

Một năm nhìn lại, kinh tế -xã hội của thị xã Tân Châu không ngừng phát triển, an ninh trật tự từ nội địa đến biên giới được đảm bảo và giữ vững, văn minh đô thị từng bước được chỉnh trang, diện mạo nông thôn mới trên đà khởi sắc, đời sống nhân dân nâng cao về vật chất, chuyển biến về tinh thần. Những kết quả đó, đã minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn thị xã. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng với những giải pháp trọng tâm, triển khai đồng bộ, thị xã Tân Châu tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tối đa các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc sớm đưa Tân Châu trở thành đô thị loại III vào năm 2020./.
Bài, ảnh: Văn Phô


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222692