Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tân Châu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư, về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

(TGAG)- Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thị xã Tân Châu có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) có hạn chế so với những năm trước. Tuy nhiên, một số nơi tình hình lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, các vi phạm như điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định,… vẫn còn diễn biến phức tạp.

Sau khi có Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư ngày 04-9-2012, Chương trình hành động số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 05/3/2013. Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã ban hành Chương trình hành động số 09, ngày 10/4/2013, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã về công tác đảm bảo TTATGT, với mục tiêu là thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác bảo đảm TTATGT; phấn đấu hàng năm, giảm từ 5% đến 10% và giảm cao hơn nữa các tiêu chí về TNGT; phấn đấu không để xảy ra ùn tắc giao thông lớn trong các ngày cao điểm ở khu vực đô thị và các điểm nóng.

Theo đánh giá của Ban ATGT thị xã, tình hình TNGT từ ngày 15/11/2012 đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 45 vụ làm chết 44 người, bị thương 09 người. So với cùng kỳ tình hình TNGT giảm 23 vụ (giảm 66%); số người chết giảm 63%. Lỗi vi phạm cụ thể là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, vượt không đúng quy định, bất cẩn khi qua đường, điều khiển xe vượt quy định nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, không làm chủ tay lái,… trong đó, tỷ lệ thanh niên gây ra TNGT chiếm 60%.

Sau 5 năm thực hiện, các thành viên Ban ATGT thị xã và Công an các xã – phường xác định rõ công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn là nhiệm vụ xuyên suốt, nhằm từng bước giảm dần TNGT và khắc phục ùn tắc giao thông ở địa phương quản lý. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã sau khi triển khai, đã nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ thị 18 và đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia giữ gìn TTATGT, trật tự công cộng là mục tiêu hàng đầu để cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành tốt Luật giao thông. Bên cạnh, Thị ủy, UBND xã còn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, các văn bản pháp luật và các Kế hoạch của Ban ATGT về công tác đảm bảo TTATGT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về ATGT, từ đó đã xây dựng mới mô hình xe hon đa đầu an toàn về giao thông và các mô hình khác. 

Trong lĩnh vực giao thông, điển hình là giao thông đường bộ, Ban lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo cho lực lượng CSGT nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, tập trung các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, dễ dẫn đến TNGT; đồng thời áp dụng nghiêm các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện,... Tính từ tháng 11-2012 đến nay, lực lượng CSGT Công an thị xã đã tổ chức gần 4.800 cuộc tuần tra, kiểm soát, với trên 14.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện và xử lý gần 9.000 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính gần 15.000 trường hợp, thu qua kho bạc Nhà nước với số tiền trên 12 tỷ đồng; so với cùng kỳ số vụ vi phạm TTATGT đường bộ giảm gần 14.000 trường hợp. Lực lượng CSGT còn phối hợp với Công an 14 xã – phường tổ chức trên 11.000 cuộc tuần tra, kiểm soát và đảm bảo ANTT, với trên 45.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện gần 8.500 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính trên 7.700 trường hợp, thu qua kho bạc Nhà nước gần 02 tỷ đồng. Bên cạnh, Công an thị xã còn thường xuyên tăng cường biên chế, đảm bảo về trang thiết bị, dụng cụ trong công tác giữ gìn TTATGT; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng CSGT, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các sai phạm tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ; động viên cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ và qua đó có hình thức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo TTATGT.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư, điểm đáng chú ý là công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân. Với vai trò phối hợp, MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều hình thức tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT phong phú, đa dạng, sát hợp theo từng địa bàn, đối tượng. Bên cạnh đó đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho 145 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện điều khiển phương tiện gây mất trật tự công cộng tại xã Vĩnh Xương và phường Long Sơn.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tiếp tiếp chỉ đạo các Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng việc đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT với hình thức phong phú, trực quan sinh động; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành Luật giao thông, nếp sống “Văn hóa giao thông” trong cán bộ, công chức, học sinh và Nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đi đôi với biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân điển hình làm tốt công tác đảm bảo TTATGT; thường xuyên điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, nhất là biển báo liên quan đến tốc độ xe; lập tổ liên ngành tổ chức khảo sát thường xuyên thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông để kịp thời phát hiện các “điểm đen” về TNGT; đẩy mạnh công tác hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuần tra kiểm soát; tăng cường bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT trên các tuyến giao thông; tập trung xử lý nghiêm vào các lỗi là nguyên nhân gây TNGT, nhất là về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm; thường xuyên xây dựng lực lượng CSGT, Công an các xã – phường trong sạch vững mạnh, nâng cao trách nhiệm của người thực thi công vụ gắn với công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

Nhìn chung, qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về công tác đảm bảo TTATGT. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thị ủy và Ban giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an thị xã đã tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các biện pháp về công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn thị xã. Từ kết quả đó, đã giúp kiếm chế, làm giảm TNGT, tình hình trật tự công cộng trên địa bàn có nhiều chuyển biến, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của cán bộ, đảng viên, học sinh và người dân được nâng cao, qua đó góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Văn Phô


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23354140