Truy cập hiện tại

Đang có 94 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

(TGAG)- Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với các cơ quan báo chí và ngành lao động - thương binh và xã hội cùng cấp triển khai “Tháng hành động vì trẻ em năm 2015” (tháng 6 hàng năm). Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Chỉ số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29-5-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.


Tập trung và đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng hành động vì trẻ em theo chủ đề “lắng nghe trẻ em nói” với 05 khẩu hiệu truyền thông gồm: (1) Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em; (2) Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; (3) Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; (4) Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; (5) Đầu tư cho trẻ em - Đầu tư cho tương lai đất nước. Qua đó, kịp thời phát hiện và nêu gương những cá nhân, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn; chủ động cung cấp thông tin về những nội dung liên quan đến “Tháng hành động vì trẻ em năm 2015” cũng như những tấm gương tốt để thực hiện công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư.

Các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với trẻ em - người chủ tương lai của đất nước./.
Đăng Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235764