Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Châu Đốc phấn đấu trở thành Thành phố du lịch

(TGAG)- Châu Đốc với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp “tiền tam giang, hậu thất lĩnh”, có tuyến biên giới giáp Campuchia 15,4km, vừa là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ vùng biên giới Tây Nam, vừa là trung tâm du lịch của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với nhiều di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam; Chùa Tây An; Lăng Thoại Ngọc Hầu; Chùa Phước Điền (Chùa Hang); Đình Vĩnh Ngươn. Hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch được quam tâm đầu tư tương đối đồng bộ tạo điều kiện để du lịch Châu Đốc phát triển.

Tuy nhiên, du lịch Châu Đốc vẫn còn nhiều hạn chế như: việc quảng bá, mời gọi đầu tư phát triển du lịch hiệu quả thấp; sản phẩm du lịch chưa đa dạng; các khu vui chơi, giải trí chưa thu hút và giữ chân du khách; hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chưa đồng bộ. Hoạt động du lịch của các doanh nghiệp, cá nhân còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ du lịch chưa phong phú; hoạt động ẩm thực, chợ đêm phục vụ du khách chưa được hình thành. Cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là vào những mùa cao điểm hoặc có tổ chức các sự kiện lớn; cung cách phục vụ thiếu tính chuyên nghiệp, dịch vụ phụ trợ chất lượng thấp; tình trạng cò mồi, chèo kéo làm phiền hà du khách; nạn mua bán thách giá, bán không niêm yết giá, hàng hóa không đảm bảo chất lượng còn nhiều. Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Vệ sinh môi trường còn hạn chế. An ninh trật tự còn khá phức tạp...

Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó tập trung chủ yếu vào nguyên nhân chủ quan như: nhận thức về phát triển du lịch của các ngành, các cấp, chưa toàn diện, thiếu giải pháp đột phá; chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong phát triển du lịch; công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch còn hạn chế; cơ chế, chính sách cho du lịch chưa thật sự hấp dẫn với nhà đầu tư; việc xây dựng quy hoạch, quản lý du lịch thiếu nhất quán. Việc vận động sự tham gia của người dân trong công tác phát triển du lịch chưa mang lại hiệu quả cao, thái độ phục vụ trong hoạt động du lịch còn hạn chế. Đó là lực cản cho sự phát triển trong tương lai.
 

Để xây dựng Châu Đốc trở thành thành phố du lịch, văn minh, thân thiện, trong thời gian tới, thiết nghĩ Đảng bộ Châu Đốc cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1008/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng Châu Đốc là thành phố Du lịch, văn minh, xanh-sạch-đẹp gắn với tăng trưởng xanh giai đoạn 2015 - 2020 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan chuyên môn và cả hệ thống chính trị tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ và tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thuyết phục doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhân dân các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông. Giải quyết cơ bản về cảnh quan môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị xanh-sạch-đẹp. Đầu tư các tuyến đường kết nối Khu du lịch Núi Sam, khu Bãi bồi Vĩnh Mỹ; khai thác phát triển du lịch trên sông, như: sông Châu Đốc, kênh Vĩnh Tế...

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và Nhân dân về công tác phát triển du lịch; xây dựng con người Châu Đốc “Trí tuệ - nhân ái - thanh lịch”, “giao tiếp - ứng xử văn minh” trong các mối quan hệ để cùng tham gia phát triển du lịch.

Quy hoạch, sắp xếp có khoa học việc kinh doanh mua bán, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhằm tạo thuận lợi, an toàn cho du khách và người tham gia giao thông. Thực hiện tốt nếp sống văn minh cộng đồng, từng bước đẩy lùi nạn mê tín dị đoan; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, các công trình công cộng phục vụ cho phát triển du lịch. Giải quyết có hiệu quả tình trạng cò mồi, chèo kéo khách, hạn chế thấp nhất tệ nạn xã hội, không để người ăn xin trên đường phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Nhà nước giữ vai trò kết nối, liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong địa phương, các đơn vị trong và ngoài tỉnh về hoạt động du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp. Đầu tư các công trình phục vụ du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững; các tiêu chí, tiêu chuẩn phải theo quy định của ngành du lịch và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Nghiên cứu thị trường, thị hiếu của khách du lịch để quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp.

Chú trọng công tác xúc tiến quảng bá vào thị trường truyền thống và những thị trường tiềm năng về du lịch; tập trung nguồn lực vào một số hoạt động xúc tiến du lịch để nâng tầm quy mô, hình thức, tính chuyên nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường huy động nguồn lực của doanh nghiệp. Lựa chọn, tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch ở một số thành phố lớn trong nước.

Với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng du lịch của địa phương, với tâm huyết cao của toàn Đảng bộ và Nhân dân, tin tưởng rằng Châu Đốc nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xứng đáng là thành phố du lịch, văn minh, xanh-sạch-đẹp./.

HUỲNH CHÍ OANH
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21359730