Truy cập hiện tại

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Ý nghĩa lớn từ một cuộc thi

(TGAG)- Qua gần một năm triển khai, Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân... tham gia sáng tác, sáng tạo nên nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về nghệ thuật; góp phần không nhỏ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Từ những kết quả thu được
Xuất phát từ yêu cầu, đó là làm sao phải giới thiệu, quảng bá cho được các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về Bác đến rộng rãi đông đảo công chúng, tạo sức lan tỏa rộng lớn hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay từ đầu Ban Tổ chức cuộc thi đã tập trung rà soát, bổ sung, chỉnh sửa quy chế cuộc thi, cơ cấu giải thưởng, thể loại các tác phẩm, nhất là tiêu chí và chủ đề sáng tác; quy chế chấm chọn đảm bảo khách quan, công bằng. 
Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thường xuyên đăng, phát về mục đích, ý nghĩa và thể lệ cuộc thi; cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tăng cường viết các tin, bài phản ánh những cách làm hay, những mô hình mới, những gương điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” Bác nhằm hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời các cơ quan báo chí cũng dành thời lượng đáng kể đăng tải các bài dự thi, cung cấp thông tin về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, của các cá nhân tập thể điển hình để nhiều người cùng tham khảo, tìm chất liệu, cảm hứng trong sáng tác; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các tác phẩm và thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách thức triển khai cuộc thi như: Phú Tân, Châu Thành đã tham mưu cấp ủy ban hành văn bản nhắc nhở, đôn đốc và giao chỉ tiêu cho các ngành và cơ sở tham gia cuộc thi; Chợ Mới, Tịnh Biên, Tân Châu... tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ nhà báo, cộng tác viên, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật cấp huyện để nắm kỹ các yêu cầu và thể lệ của cuộc thi, từ đó giúp nâng cao kỹ năng, tạo sự tự tin và nguồn cảm hứng trong sáng tác, sáng tạo tác phẩm. Thông qua hệ thống Đài Truyền thanh, công tác tuyên truyền ở địa phương và cơ sở được quan tâm chỉ đạo thường xuyên tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền. Có thể nói công tác tuyên truyền đã có sự phối hợp chặt chẽ, tạo sức lan tỏa rộng lớn về ý nghĩa, giá trị thiết thực của cuộc thi.
Theo thống kê từ Ban Tổ chức cuộc thi, đến thời điểm kết thúc nhận bài, số lượng các tác phẩm dự thi nhận được là: 786 tác phẩm các loại. Trong đó: thể loại bài viết, gương người tốt việc tốt là 500 tác phẩm; thể loại phóng sự phát thanh là 60 tác phẩm; thể loại truyền hình là 46 tác phẩm; thể loại ký văn học là 68 tác phẩm; tranh cổ động là 68 tác phẩm và bài ca cổ là 44 tác phẩm... qua đó đã giới thiệu nhiều sáng tác mới, những gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các đối tượng được phản ánh đa dạng, phong phú, đó là: những cá nhân, tập thể từ thành thị đến nông thôn; từ vùng sâu đến vùng xa; từ những ngành nghề, lĩnh vực đời sống xã hội khác nhau... đã vận dụng tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác của vào đời sống, sản xuất và các hoạt động đời thường, qua đó góp phần làm sáng tỏ thêm những giá trị cao đẹp, vĩnh hằng của Bác.
Định hướng cho các hoạt động sáng tác về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
Qua gần một năm phát động, với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của lực lượng sáng tác từ không chuyên đến chuyên nghiệp, từ tỉnh đến cơ sở... Tất cả đã bám sát thực tiễn phong phú của cuộc sống, phát huy hết tài năng, trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm của mình để viết nên nhiều tác phẩm văn học; sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật, báo chí hay, có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm, hành động; hình thành phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện, tự nguyện làm nhiều việc tốt, có ý nghĩa thiết thực góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội.
Kết quả đạt được qua cuộc thi là rất đáng trân trọng, tuy nhiên qua cuộc thi vẫn còn những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm như: các tác phẩm hầu hết tập trung ở lực lượng phóng viên báo, đài; các văn nghệ sỹ chuyên nghiệp chưa có nhiều sáng tác tham gia cuộc thi; phần lớn tác giả tham dự là không chuyên nên chưa có nhiều tác phẩm thật sự xuất sắc và nổi trội ở các thể loại văn học - nghệ thuật; chưa khơi dậy, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của lực lượng đông đảo công chúng, nhất là học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh... Vượt qua rào cản của những hạn chế, khó khăn, có thể nói cuộc thi đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, yêu mến của các tầng lớp nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về học tập và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông quan tâm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá; tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ văn nghệ sỹ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí, tổ chức các hoạt động biểu diễn... góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, nhất là giới trẻ nhằm đẩy lùi các tiêu cực xã hội, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa.
Có thể nói việc phát động và tổ chức cuộc thi là việc làm hết sức có ý nghĩa. Cuộc thi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật quan trọng mà còn góp phần nhân rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong định hướng sáng tác, tuyên truyền trong lực lượng văn nghệ sỹ và nhà báo trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25069102