Truy cập hiện tại

Đang có 174 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Tịnh Biên tổng kết công tác Mặt trận năm 2015

(TGAG)- Sáng ngày 29/12/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Bùi Thiện Tâm -Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Bảo Trân -Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Trong năm 2015, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện Tịnh Biên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua thống kê, trong năm 2015, có 29.265 hộ (đạt 96,91%) được công nhận gia đình văn hóa; 61/61 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa; 05/14 xã, thị trấn văn hóa; 07 khóm ấp điểm sáng văn hóa biên giới. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Núi Voi); 03 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (Tân Lập, Tân Lợi, Thới Sơn); 07 xã đạt 5 - 9 tiêu chí (An Nông, Nhơn Hưng, An Hảo, An Cư, An Phú, Văn Giáo, Vĩnh Trung). Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia quỹ "Vì người nghèo" toàn huyện năm 2015 đã vận động được 10.790.112.000 đồng (trong đó, tiền mặt vận động được 3.592.680.000 đồng).

Công tác phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được chú trọng, đặc biệt là chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ môi trường; phòng chống HIV/AIDS… Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân được phát huy. Vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, thống nhất chương trình phối hợp và thống nhất hành động, công tác Mặt trận cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận tỉnh khen thưởng cho 8 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào, các cuộc vận động./.

Lâm Minh Thông


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18574935