Truy cập hiện tại

Đang có 131 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

(TGAG)- Ngày 31-7-2018, Ban Thường vụ huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho tất cả đảng viên thuộc các chi đảng bộ ngành huyện.


Tại đây các đồng chí được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai Nghị quyết số 26- NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp của Đảng trong tình hình mới như hiện nay.

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800173