Truy cập hiện tại

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đoàn trên địa bàn toàn tỉnh

(TGAG)- Năm 2016, với sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, sự đồng thuận của đa số đoàn viên, thanh niên, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa chủ đề công tác “Tuổi trẻ An Giang xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với nội dung và hình thức phù hợp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng gắn với tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Việc quán triệt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức sinh động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Về phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện sáng tạo, linh hoạt; xung kích đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Năm qua, toàn tỉnh đã đăng ký đảm nhận thực hiện 175 công trình quy mô cấp tỉnh, huyện, 1.638 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 30,594 tỷ đồng, hỗ trợ vốn cho 48 thanh niên vươn lên thoát nghèo bền vững với tổng số tiền 1,44 tỷ đồng, vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 4,2 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa và bàn giao 234 căn nhà Nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 6,27 tỷ đồng... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị.

Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Chi Đoàn bốn chủ động” được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Công tác đoàn viên được chú trọng, quản lý ngày càng chặt chẽ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cán bộ được quan tâm thực hiện tốt. Công tác kiểm tra được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Năm 2017 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017; kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 15 năm tỉnh An Giang thực hiện Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn An Giang xác định chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” với 06 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nội dung chỉ tiêu và 03 công trình thanh niên cấp tỉnh gồm: hỗ trợ 12 thanh niên thoát nghèo bền vững (360 triệu đồng); cấp 100 suất học bổng (300 triệu đồng); tiếp tục thực hiện công trình thanh niên cải tạo, nâng cấp Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt ở xã Lạc Quới - huyện Tri Tôn (4,02 tỷ đồng).

Để thực hiện thắng lợi Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên tỉnh An Giang năm 2017, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên.

Hai là, quan tâm chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Ba là, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ An Giang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cơ sở Đoàn thực hiện công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, phong trào “Thanh niên tình nguyện” và chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”.

Bốn là, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đoàn thanh niên các cấp thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Năm là, triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, sinh viên thực hiện các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, đoàn viên và đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Tổ chức chăm lo cho thanh niên công nhân và phát triển tổ chức Đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Kịp thời kiện toàn và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ đoàn và các điều kiện Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

HUỲNH QUỐC THÁI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247559