Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Tân Châu quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt

(TGAG)- Ngày 11-10, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp thị xã, cấp cơ sở, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thị xã các khóa và Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã. Đến dự có đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị xã.

   

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Hòa Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã lần lượt truyền đạt các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 03 Nghị quyết Hội Nghị Trung ương năm (khóa XII) như: Nghị quyết số 10-NQ/TW, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Thông qua việc truyền đạt kết hợp với những ví dụ thực tế sinh động, đã giúp các đại biểu nắm bắt được những nội dung cơ bản về 03 Nghị quyết; từ đó, để từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Sau Hội nghị, Thường trực Thị ủy yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247380