Truy cập hiện tại

Đang có 147 khách và không thành viên đang online

Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ, giáo viên tại xã An Cư

(TGAG)- Sáng nay 22/10/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Hội Nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho 180 cán bộ, giáo viên, nhân viên của 8 trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo và Mầm non tại xã An Cư.


Hội nghị được đồng chí Trương Hữu Tiền- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai, phân tích các nghị quyết số 10, 11 và 12 của hội nghị lần thứ năm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và chuyên đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua học tập, giúp cho cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục nghiên cứu nắm vững các quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào vị trí, vai trò nhiệm vụ và lĩnh vực công tác chuyên môn./.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247275