Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Phú Tân quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, giáo viên

(TGAG)- Từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2018, Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Tân tổ chức 06 cuộc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho tất cả các cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang ngành huyện và giáo viên các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.


Đ/c Võ Minh Luân- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 26

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của huyện giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.


Các đại biểu tham dự

Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800764