Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

(TGAG)- Sáng ngày 25-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 400 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp…
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Hội nghị lần nầy là những vấn đề rất lớn liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng; liên quan đến đời sống của người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; liên quan đến các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước như: chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp, v.v… Qua đó yêu cầu đại biểu dự Hội nghị phải nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết; đồng thời, tùy theo điều kiện cụ thể để vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng kế hoạch hành động của cấp ủy cấp mình gắn với thực tiễn của đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm của từng cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên…


Sau phát biểu khai mạc Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trình bày nội dung ba Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trung Hiếu yêu cầu cấp ủy cơ sở phải tích cực, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cấp mình cho toàn thể cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị./.

Hồ Thanh Trường


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800899