Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Trung ương 7

(TGAG)- Ngày 24/7/2018, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 100 cán bộ chủ chốt gồm các đông chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT huyện ủy; Báo cáo viên cấp huyện; phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; Phó bí thư 63 chi, đảng bộ cơ sở.
 
Hội nghị đã nghe các đông chí được Ban Thường vụ phân công báo cáo gồm:

+ Đ/c Huỳnh Văn Hòa UVBTVHU-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trình bày Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

+ Đ/c Trần Văn Hợp UVBTVHU-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo huyện ủy, các Đảng bộ cơ sở sẻ triển khai học tập 41 lớp cho tất cả cán bộ, đảng viên còn lại trong toàn huyện, lịch triển khai sẻ kết thúc vào ngày 31-7-2018. Theo kế hoạch số 56-KH/TU, tất cả cán bộ, đảng viên sau khi học tập nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch nộp tại chi bộ sinh hoạt. Dự kiến hoàn thành bài thu hoạch trong tháng 8/2018.

Trần Hợp

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800556