Truy cập hiện tại

Đang có 166 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới hoàn thành đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên

(TGAG)- Ngày 20/7/2018, Ban Tuyên giáo huyện ủy Chợ Mới cho biết đã hoàn thành đợt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa 12. Qua 3 đợt học tập thu hút 5.850 cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thuộc chi bộ ngành huyện và các xã, thị trấn, hội nghị được triển khai qua hình thức trực tuyến.
 
Các đồng chí được tiếp thu 3 nội dung chuyên đề như: Nghị quyết số 26, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ̉các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, nâng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau đợt học tập, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang trong huyện sẽ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động của bản thân, cơ quan, đơn vị phù hợp với địa phương góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Kim Hằng - Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800394