Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 19

(TGAG)- Ngày 6/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa IX) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19. Đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.


Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: hội nghị phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận đi vào trọng tâm các nội dung, gồm: việc chuẩn bị nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh quý I-2015; việc cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về văn hóa phù hợp với đặc điểm địa phương và con người tỉnh An Giang... Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt công tác chất vấn và trả lời chất vấn để sinh hoạt trong Đảng thật sự đổi mới, dân chủ, phát huy sức mạnh tư duy của từng cấp ủy viên nhằm làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra.

Ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II- 2015; dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”…

Hội nghị diễn ra trong hai ngày (từ ngày 6-7/4/2015)./.

Công Mạo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802551