Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Vang mãi chân lý: Không có gì quý hơn Độc lập Tự do!

(TGAG)- Lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt của Ông Cha ta đã để lại những áng thiên cổ hùng văn như Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi… Tiếp theo, Hồ Chí Minh với “Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước” (ngày 17-7-1966) cũng là áng hùng văn, đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Vào đầu năm 1965, cái gọi là “quốc sách ấp chiến lược”- xương sống của chiến tranh đặc biệt- đã bị quân và dân ta đập tan. Trong thế bị động chiến lược, đế quốc Mỹ liều lĩnh tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam, mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. “Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời với nhận định chính xác: “…giặc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một bước rất nghiêm trọng… Đó là hành động tuyệt vọng của chúng, khác nào con thú dữ bị thương nặng, giãy giụa một cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng”.

Thay mặt dân tộc ta, Người đã khẳng định ý chí, quyết tâm: đế quốc Mỹ có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa... Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng... Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa; Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước anh hùng; kế thừa “Hịch ra trận” của Quang Trung:

"Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"

“Lời kêu gọi…” của Người thể hiện văn hóa giữ nước; ý chí, tinh thần quật cường của dân tộc ta. Tư tưởng“Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã trở thành khẩu hiệu hành động, quy tụ, đoàn kết và thôi thúc cả dân tộc bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến bằng tất cả sức mạnh của mình.

    Với lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, trải qua 21 năm chiến đấu kiên cường, vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ; được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên thế giới, Nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Âm mưu của đế quốc Mỹ biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và chia cắt lâu dài đất nước ta đã bị đập tan. Cuối cùng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

    Hiện nay, đất nước đã hòa bình, thống nhất và đang tiến hành công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện mới với những thời cơ và thuận lợi, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng ta tiếp tục nắm vững và vận dụng sáng tạo, phát triển Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời phải tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo… Coi sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội là nền tảng vững chắc của quốc phòng - an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từng địa bàn.

    Nắm vững và phát huy mạnh mẽ bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Nắm vững Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nhằm nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

    Lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng. Không có gì quý hơn độc lập tự do!

TRUNG THÀNH
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25119337