Truy cập hiện tại

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Quyết tâm và quyết liệt chống “lợi ích nhóm”

(TGAG)- Tham nhũng là nguyên nhân của sự suy thoái đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Muốn làm trong sạch đạo đức, lối sống phải chống cho được tham nhũng; trong đó phải quyết liệt là chống “lợi ích nhóm”.

Để chống “lợi ích nhóm” có hiệu quả, những người lãnh đạo cao nhất cần phát động toàn xã hội, dựa vào sức mạnh của cả cộng đồng để tấn công tội phạm, giống như “cả làng cùng vây bắt kẻ trộm”. Đảng chủ trương phải dựa vào dân để xây dựng Đảng. Cần phải có các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện trên thực tế.
 

Khi trong bộ máy của Đảng và Nhà nước có sự thoái hóa nghiêm trọng thì chỉ có nhân dân mới chữa nổi. Phải dựa vào cộng đồng, dùng văn hóa cộng đồng để ứng xử. Nếu “ông chủ” nhân dân không làm chủ hoặc không được làm chủ thì các “đầy tớ” chắc chắn sẽ lộng hành. Muốn cả xã hội tham gia chống “lợi ích nhóm” thì phải minh bạch thông tin. Không bưng bít và che giấu các sai lầm, hư hỏng của cán bộ, dù họ ở bất cứ cấp nào, cương vị nào. Sự minh bạch sẽ làm cho cái xấu và cái ác không còn nơi ẩn nấp, nó còn mạnh hơn các hình thức xử lý kỷ luật.

Việc quan trọng hàng đầu, có tính chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và có ý nghĩa lâu dài trong đấu tranh chống “lợi ích nhóm” là phải đổi mới cơ chế, thể chế một cách đúng đắn, có cơ sở khoa học, chặt chẽ. Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình hình suy thoái đạo đức, “lợi ích nhóm” và tham nhũng xảy ra nhiều, có nguyên nhân hàng đầu thuộc về sự sơ hở và không hợp lý của cơ chế, thể chế. Đổi mới về cơ chế, thể chế sẽ loại bỏ nguyên nhân, chặn đầu vào của các vụ tham nhũng, ngăn chặn cái sắp xảy ra.

Đối với cơ chế quản lý, trước nhất cần đổi mới theo hướng giải phóng năng lực cá nhân và năng lực tập thể, cùng với sự tăng cường trách nhiệm, gắn quyền lợi với trách nhiệm.

Đối với thể chế, đổi mới cần tập trung theo hướng phải kiểm soát quyền lực. Trước tiên là kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước theo hướng phân quyền rành mạch, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đồng thời có giám sát – kiểm tra chéo lẫn nhau. Tiếp theo là kiểm soát quyền lực bằng quyền công dân và quyền tối cao của nhân dân. Cái gì nhất thiết phải do dân quyết định, phải trưng cầu dân ý. Nhân dân ủy quyền cho Nhà nước có giới hạn rõ ràng và chống lạm quyền, ủy quyền mà không mất quyền. Tạo khung pháp lý vừa thoáng mở để tạo điều kiện  cho báo chí vào cuộc, tham gia mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống “lợi ích nhóm”, vừa chặt chẽ để không bị kẻ xấu lợi dụng báo chí để vu khống, bịa đặt, cắt xén với ý đồ xấu.

Ngoài ra, đối với các vụ tiêu cực đã xảy ra, cần phải được xử lý nghiêm minh, bất kể là ai, là cấp nào, đã vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có vùng cấm, không được bao che, ai thấy bao che đều có quyền tố cáo, lên tiếng trên báo chí và pháp luật cũng như xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ họ. Ai đã lấy của dân của nước bao nhiêu thì buộc họ phải trả lại đầy đủ và công khai cho xã hội biết. Đó là nguyên tắc.

Để giải quyết vấn đề một cách căn cơ cần nâng cao sức đề kháng từ trong nhân cách của từng con người và sức chiến đấu của cả cộng đồng, đủ sức ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội, nhất là tham nhũng và “lợi ích nhóm”, cần hết sức quan tâm đổi mới giáo dục. Giáo dục phải tạo ra những con người tự do, có tư duy độc lập, có nhân cách, với sức đề kháng mạnh, có khả năng chống lại mọi tác động tiêu cực và tha hóa, biết làm chủ cuộc sống của chính mình, đứng vững trong cuộc đời đầy phức tạp./.

Thành Nhân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30268386