Truy cập hiện tại

Đang có 173 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Ngăn chặn thông tin xấu độc

(TGAG)- Trong điều kiện hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và truyền thông, bên cạnh mặt tích cực mạng lại giá trị to lớn cho sự phát triển của xã hội, các lực lượng ngầm, đặc biệt là các lực lượng thù địch đã lợi dụng triệt để mạng xã hội làm công cụ hữu hiệu để chống phá cách mạng nước ta.

Mỗi lần có sự kiện chính trị, xã hội, ngay cả lúc khó khăn do thiên tai, địch họa, chúng đều lợi dụng để công kích. Gần đây nhất, trước thời điểm Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) khi Đảng ta quan tâm tăng cường công tác xây dựng đảng; các tổ chức phản động ở nước ngoài và các phần tử cơ hội chính trị chống đối trong nước tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng ta trên các trang điện tử, blog cá nhân. Chúng kết hợp đẩy mạnh “diễn biến hòa binh” với việc khuyến khích đẩy mạnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Điểm yếu của chúng ta là chưa có giải pháp vĩ mô cả về pháp luật và kỹ thuật hữu hiệu để quản lý triệt để, hiệu quả quản lý mạng xã hội như một số nước đã làm trên thế giới. Lợi dụng kẻ hở này, lực lượng thù địch đã biến một số diễn đàn trên internet trở thành mảnh đất hổn hợp thông tin, tạo sự đan xen cái đúng, cái sai. Thậm chí có thời điểm thông tin ngược chiều sai trái, phản động trở thành dòng chủ lưu trên mạng xã hội, gây nên nhiều xáo trộn trong đời sống tinh thần, dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất cao.

Để khắc phục những yếu kém này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hệ thống thông tin nói chung, cảnh giác mạng internet nói riêng. Các cơ quan chức năng cũng nên ban hành các quy định cụ thể về tham gia khai thác, sử dụng thông tin trên internet; các cơ quan thông tin, tuyên truyền nên khảo sát, tổng hợp, liệt kê và thông báo rộng rãi cho cán bộ, đảng viên những “trang mạng đen”, độc hại không nên truy cập, tiếp cận; hoặc những điểm cần lưu ý khi truy cập, khai thác thông tin.

Ngành Tuyên giáo phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng các cấp phải thường xuyên quan tâm định hướng dư luận xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân “miễn nhiễm” về những thông tin xấu độc./.

Sự thật


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38248052