Truy cập hiện tại

Đang có 122 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Củng cố vững chắc niềm tin!

(TGAG)- Khi chính quyền Giônxơn tiến hành "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, giữa các nước XHCN lại diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng rất gay gắt. Trong bối cảnh đó, một số cán bộ, đảng viên đã rơi vào sự mơ hồ về chủ nghĩa đế quốc, về vấn đề chiến tranh và hòa bình…Thậm chí xuất hiện tư tưởng “hòa bình chủ nghĩa”, mất cảnh giác đối với âm mưu và hành động của kẻ thù, sa vào vũng bùn “cơ hội, hữu khuynh”.

Chiến tranh luôn là thử thách lớn. Nhưng đối với nước ta nó là thử thách đặc biệt nghiêm trọng, vì đây là cuộc đụng đầu lịch sử- một cuộc đụng đầu, xét về mặt vật chất, là vô cùng chênh lệch. Lúc đầu, nhiều người cho rằng trong cuộc chiến đấu không cân sức này, chúng ta khó có thể đứng vững. Song, qua cuộc kháng chiến, dân tộc ta đã làm cho cả thế giới kinh ngạc.

Tháng 12/1965, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 nêu quyết tâm: “… đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào”. Kết luận Hội nghị, Bác Hồ khẳng định: “…phải làm cho mọi người tin là ta nhất định thắng, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai nhất định thua”.

Cả nước ra trận với niềm tin tất thắng! Chính niềm tin và khát vọng hòa bình đã trở thành động lực thôi thúc mọi người đạp bằng mọi gian khổ, bất chấp mọi hiểm nguy, mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sáng tạo lập nên kỳ tích vô song: Đại thắng mùa xuân 1975! Thắng lợi vĩ đại này trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, người đại biểu trung thành và đầy đủ những lợi ích sống còn, những nguyện vọng sâu xa và chính đáng của cả dân tộc. Người đã phát huy được nghị lực chiến đấu phi thường và sức sáng tạo vô tận của Nhân dân.

Qua 30 năm đổi mới, đất nước thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, do những nguy cơ được nêu từ lâu “vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp… Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, chế độ có mặt bị giảm sút”.

Riêng “công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua còn nhiều hạn chế, khuyết điểm”. “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu”; “Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng…”. Những hạn chế, khuyết điểm đó đã “... làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”.

Cùng với những hạn chế nói trên, là tình trạng: “nền kinh tế vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng… Năng suất lao động chậm được cải thiện, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực”. “Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại”. “Quản lý giáo dục và đào tạo có mặt còn yếu kém”. “Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội còn nhiều hạn chế, khuyết điểm”. “Ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, có nơi nghiêm trọng”. “Kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ”. “Quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm”, “… tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng”…

Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải: “Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Phải đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới.

Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

Đảng ta khẳng định: “trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới”. Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chúng ta nhất định tận dụng được thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên./.

Sự Thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595568