Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(TGAG)- Ngày 13-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức các lớp tập huấn về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - những thành tựu và các vấn đề đặt ra toàn quốc cũng như quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Tham dự lớp tập huấn tại các huyện là các cán bộ chuyên trách cấp huyện, xã phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và trưởng ấp, lãnh đạo hội đoàn thể, ban điều phối chương trình cấp huyện, xã. Lớp tập huấn cung cấp nội dung hai chuyên đề: Một số kết quả nổi bậc 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên truyền và Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua ở An Giang; bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Bên cạnh đó, các đại biểu cùng các báo cáo viên thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cũng như triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương cấp huyện, xã và ban ngành huyện.

Các lớp tập huấn diễn ra tại 8 huyện gồm Chợ Mới, Phú Tân, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú và An Phú.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089667