Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Bước phát triển mới của thành phố trẻ

Ngày 19/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về việc thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ 10.529,05 héc ta diện tích tự nhiên, 157.248 nhân khẩu và 07 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Châu Đốc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là niềm vui to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Đốc.


Từ khi được thành lập đến nay đã hơn 01 năm, thành phố Châu Đốc tiếp tục thay đổi, phát triển về đô thị về nhiều mặt. Trong năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn giữ ổn định ở mức khá cao (năm 2013 tăng trưởng đạt 16,29%, 06 tháng đầu năm 2014 đạt 14,7%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 71,33%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19,60%, nông nghiệp chiếm 9,07%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 0,96% thấp nhất so với toàn tỉnh. Về xây dựng nông thôn mới, thành phố đã có Vĩnh Châu - là xã đầu tiên trong tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Về công tác đối ngoại thực hiện đạt hiệu quả, góp phần giữ ổn định biên giới… Đặc biệt, thành phố đang đề nghị Chính phủ trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn một số khó khăn, tồn tại như: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về thương mại - dịch vụ - du lịch, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, công tác mời gọi đầu tư còn nhiều hạn chế, chất lượng hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu.
Xuất phát từ tình hình thực tế trong những tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, thời gian tới đây thành phố Châu Đốc xác định tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Thứ nhất, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thành 09 mục tiêu quan trọng của thành phố năm 2014, cụ thể như sau: cơ bản có 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sạch; hoàn chỉnh hệ thống điện đường trên toàn thành phố; hoàn thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải gắn với nâng cấp đồng bộ các tuyến đường giao thông đô thị; hoàn thành xây dựng tuyến đường trục Châu Đốc - Núi Sam, khởi công dự án kè Châu Đốc, công viên văn hóa Núi Sam, nâng cấp khu du lịch Núi Sam thành khu du lịch quốc gia, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 20/34 trường, thực hiện xóa hộ nghèo ở 5/7 phường, xã, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn thành phố, nâng cấp thành phố lên đô thị loại II vào năm 2015.
Thứ hai, tập trung đầu tư khai thác lợi thế, tiềm năng địa phương về phát triển du lịch, phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố xứng tầm là trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch của tỉnh. Năm 2014, dự kiến đón 4,1 triệu lượt khách, thành phố sẽ quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, nhất là hạ tầng giao thông với xây dựng hạ tầng đô thị, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tăng thêm số lượng cơ sở lưu trú, nhà hàng, tụ điểm vui chơi giải trí, các cơ sở dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ chuyên nghiệp… để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư (tập đoàn MGA) thực hiện dự án khu phức hợp ở phường Núi Sam, nhất là khâu giải phóng mặt bằng.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thứ tư, phát huy hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tạo thuận lợi cho sự phát triển.
Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, các ngành các cấp có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tập trung tổ chức thực hiện kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra, đồng thời chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Phấn khởi kỷ niệm 01 năm ngày thành lập thành phố Châu Đốc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm 2010 - 2015, xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cao Xuân Bá

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053567