Truy cập hiện tại

Đang có 160 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Bình Thành đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới

(TGAG)- Sáng ngày 10/9, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn vinh dự đón nhận quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Lê Văn Nưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Anh Thư- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đến dự.


Ông Lê Văn Nưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận cho lãnh đạo xã Bình Thành

Như vậy đến nay Bình Thành là xã thứ 9 của huyện Thoại Sơn đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và là xã nông thôn mới thứ 35 của tỉnh. Nổi bật trong phong trào xây dựng các tiêu chí nông thôn mới vẫn là việc xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, đây được xem là những công trình ý Đảng lòng Dân góp phần đẩy nhanh mục tiêu phát triển nông thôn mới, bên cạnh đó phát triển nông nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao thu nhập người dân, cụ thể như xã đã chuyển đổi gần 50 ha lúa, đất kém hiệu quả sang trồng màu và 16 ha diện tích đất trồng cây ăn quả. Qua 7 năm xây dựng nông thôn mới Bình Thành còn vận động nhân dân xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.


Ông Trần Anh Thư- Phó ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang trao cờ cho đơn vị xã Bình Thành

Tại buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Bình Thành đạt chuẩn nông thôn mới, xã còn được UBND tỉnh thưởng giá trị thực hiện công trình trên 1,25 tỷ đồng, đồng thời nhận thêm cờ đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới trước lộ trình.
               
BẢO PHONG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131276