Truy cập hiện tại

Đang có 233 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Phú Tân tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW cho cán bộ, đảng viên

(TGAG)- Ngày 01-3, Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Tân đã tổ chức quán triệt Nghị quyết số 04- NQ/TW; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) cho các đảng viên thuộc các chi, đảng bộ huyện.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Huyện ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới...

Sau Hội nghị này, các đảng viên sẽ xây dựng kế hoạch cho từng cá nhân để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;  đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Hải Nhu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18088600