Truy cập hiện tại

Đang có 144 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Huyện ủy Châu Thành tổ chức học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(TGAG)- Sáng ngày 1-3-2017, Ban Thường vụ huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đồng chí Hồ Văn Hận - Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Hận - Phó Bí thư thường trực huyện ủy nhấn mạnh tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu các cấp và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cần nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản về chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm nổi bật một nhân cách lớn, tư tưởng lớn, một tấm gương của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân./.

Thanh Bạch
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
11567330