Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Chợ Mới có 5.380 hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều

(TGAG)- Do là năm đầu tiên huyện Chợ Mới áp dụng quy định mới trong việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo thay vì chỉ xét theo tiêu chí thu nhập như trước đây, như hộ nghèo có thu nhập dưới 400 ngàn đồng/tháng.

Theo quy định mới, ngoài thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống. Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống. Bên cạnh đó, việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo còn căn cứ vào 5 tiêu chí là y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Trong đó các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt bao gồm trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin sẽ là cơ sở để bình xét.

Do đó trong khi thực hiện có thêm nhiều biểu bản phải khảo sát, nên trong quá trình rà soát cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ được hướng dẫn, tập huấn của trên, thời gian điều tra có dài hơn so với giai đoạn trước, cùng với sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ, nên việc rá soát cũng đã kết thúc đạt yêu cầu.

Theo Phòng Lao động - Thương Binh và Xã Hội huyện Chợ Mới, qua cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn tiếp cận đa chiều toàn huyện Chợ Mới có 5.380 hộ nghèo bằng 6,2% và 2.714 hộ cận nghèo bằng 3,1%. Nếu tính giai đoạn rà soát của năm 2010 - 2015 tỷ lệ hộ nghèo so với giai đoạn 2016-2020 có phần thấp hơn so với giai đoạn trước. Như tỷ lệ rà soát giai đoạn 2010-2015 đạt trên 8%, còn giai đoạn 2015 - 2020 chỉ còn 6% giảm 2%./.

Kiều Tiên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581727