Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tịnh Biên tích cực tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo

(TGAG)- Nhận thức vai trò công tác Khoa giáo là nhằm thực thi các chính sách về an sinh xã hội, tác động đến nhiều lĩnh vực thiết thân của người dân như học hành, sức khỏe, việc làm, rèn luyện con người mới, môi trường, nghiên cứu ứng dụng khoa học, đời sống, vui chơi, giải trí... Làm tốt công tác Khoa giáo là đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân, đóng góp vào việc xây dựng, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên đã nỗ lực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo, đạt được một số kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo đã tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện và triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo. Qua đó, nâng cao được nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng thời huy động được nguồn sức mạnh toàn xã hội tham gia thực hiện tốt, góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng thuộc lĩnh vực an sinh xã hội vào cuộc sống.

Ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Năm học 2015 - 2016, toàn huyện huy động 26.514 học sinh, đạt tỷ lệ 99,73% so kế hoạch; cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên đảm bảo đáp ứng được việc giảng dạy cho các em học sinh, đến nay có 30/30 trường tiểu học đủ cơ sở vật chất để dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 1, 2 hoặc lớp 5; phổ cập giáo dục, phong trào xây dựng xã hội học tập, khuyến học, xã hội hóa giáo dục được quan tâm thực hiện. Năm qua đã mở được 34 lớp dạy nghề cho 996 lao động nông thôn, đạt 100,94% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 573/996 lao động đạt 57,53%; giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho 9.167/8.000 lao động, đạt 114,5% kế hoạch.

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao chất lượng; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, chân - tay - miệng có hiệu quả, từ đó hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm, không để phát triển thành dịch lớn; an toàn vệ sinh thực phẩm được bảo đảm, trong năm không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn... Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, thể thao thành tích cao có bước phát triển mới. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục quan tâm thực hiện tốt, góp phần tích cực vào giảm thiểu thiệt hại và khó khăn cho người tham gia khi gặp rủi ro, bệnh tật. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo vệ môi trường, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ vào đời sống, sản xuất được các ngành chức năng quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần mang lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Ngoài việc tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch và giúp cấp ủy, triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền lĩnh vực khoa giáo, với các chuyên đề như: đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khoa học và công nghệ. Từ đó, đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp hoặc thông qua giám sát của Hội đồng nhân dân huyện (Ban Tuyên giáo là thành viên) được thực hiện khá tốt và đồng bộ ở các ban, ngành huyện, từ đó đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh chỉ đạo đôn đốc nhắc nhở các cấp ủy đảng, các ngành trong khối thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy thuộc lĩnh vực khoa giáo.

Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực khoa giáo trong năm qua, đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển bền vững hơn./.

TRƯƠNG HỮU TIỀN
Trưởng ban Tuyên giáo Tịnh Biên


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203499