Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận cờ thi đua của Chính phủ

(TUAG)- Chợ Mới là huyện đông dân nhất tỉnh An Giang với hơn 308.000 người, không có khu công nghiệp tập trung, người dân phần lớn sống bằng nghề nông và tiểu thủ công nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn. Tỷ trọng hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình cao (trên 23%), số người được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tỷ lệ thấp (chiếm 21%), số người thuộc diện vận động tham gia BHYT theo hộ gia đình tương đối cao (trên 75% dân số huyện). Tuy nhiên bằng sự nỗ lực vượt bậc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chợ Mới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018, được Chính Phủ tặng cờ thi đua.

Đến cuối năm 2018, huyện Chợ Mới có 248.589 người tham gia BHYT, chiếm 72,19% dân số), 7.496 người tham gia BHXH, chiếm 4,37% người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH. Toàn huyện có 244  đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc. Năm 2018, đã tiếp nhận 23.534 lượt hồ sơ giao dịch thông qua bộ phận một cửa và giao dịch điện tử. Năm 2019 tiếp nhận 23.750 hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng, đủ và trả kết quả đúng thời hạn cho đối tượng, đơn vị đến giao dịch, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ chi chế độ BHXH một lần từ 6 ngày xuống còn 4 ngày, giải quyết cấp mới, cấp đổi thẻ BHYT từ 5-7 ngày xuống còn 45 phút.


Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Hoàng Cương thừa lệnh Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới

Đặc biệt, BHXH huyện thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng. Năm 2018 có 6.366 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 101,05% kế hoạch BHXH tỉnh giao), 1.130 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 101,8% kế hoạch), 5.086 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 100,12% kế hoạch, 248.589 người tham gia BHYT (đạt 101,79% kế hoạch), tỷ lệ bao phủ đạt 72,19% dân số (trong đó 55.563 /55.563 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 100%). Năm 2019 có 6.315 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,08% kế hoạch; 2.101 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 128,11% kế hoạch; 5.195 người tham gia BHTN, đạt 100,10% kế hoạch; 259.448 người tham gia BHYT, đạt 100,10% kế hoạch, chiếm 84,51% dân số, đạt 100,40% chỉ tiêu Nghị quyết UBND huyện, tăng 14.198 người so cùng kỳ năm trước.

Công tác thu BHXH, BHYT với nhiều giải pháp quyết liệt đã giảm tỷ lệ nợ đọng đến mức thấp nhất; thu đủ, kịp thời và bảo đảm tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu. Năm 2018 thu hơn 278,3 tỷ đồng, đạt 100,97% kế hoạch; năm 2019  thu 309,079 tỷ đồng), đạt 102,66 % chỉ tiêu BHXH tỉnh giao.

Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử giải quyết hồ sơ ngắn hạn, ứng dụng công nghệ thông tin liên thông dữ liệu để thẩm định, kiểm tra làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH, BHTN; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH. Thực hiện tốt các giải pháp nhằm hạn chế việc phải thu hồi trợ cấp thất nghiệp do người lao động hưởng không đúng quy định; chủ động bổ sung các giải pháp mới nhằm tăng cường công tác quản lý quỹ ốm đau thai sản, quỹ BHTN... Năm 2018, đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN số tiền 316,816 tỷ đồng, chiếm 3,2% so dự toán. Năm 2019 chi các chế độ BHXH, BHTN 176,854 tỷ đồng.

Thực hiện cấp 2.756 phôi sổ tờ bìa sổ BHXH, 30.963 phôi tờ rời; 138.596 phôi thẻ BHYT. Hoàn thành rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được 6.420/6.420 sổ BHXH, đạt tỷ lệ 100% so kế hoạch; hoàn thành gia hạn thẻ BHYT năm 2019 và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH đúng tiến độ, đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT được thực hiện tốt. Năm 2018 chi 154,628 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT, chiếm tỷ lệ 100,01% so dự toán UBND tỉnh giao. Năm 2019 chi 56,309 tỷ đồng. Đã triển khai Hệ thống thông tin giám định tỷ lệ kết nối liên thông đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ gửi đúng lên hệ thống thông tin giám định y tế đạt trên 98%.  

Để đạt kết quả đó BHXH huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt là triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: "Tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT thực hiện cấp đổi thẻ BHYT trực tiếp tại địa bàn dân cư”, 70 cuộc 4.615 người dự; qua đó vận động 7.296 người tham gia BHYT ngay sau buổi tuyên truyền. Mô hình “Tuyên truyền trực tuyến” chính sách BHYT từ huyện đến tận các xã với 1.657 lượt người tham dự, phát hành trên 1.360 thẻ BHYT. Công đoàn BHXH huyện “Chung tay hỗ trợ cho học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn” được trên 12 triệu đồng, hỗ trợ 80 thẻ BHYT. Chi đoàn BHXH huyện bán hoa gây quỹ hỗ trợ thẻ BHYT cho các xã nông thôn mới 2019 với số tiền trên 30 triệu đồng, mua hỗ trợ 230 thẻ BHYT. Đây là những mô hình sáng kiến kinh nghiệm của viên chức, lao động của đơn vị, triển khai hiệu quả tại địa phương và được Giám đốc BHXH tỉnh điển hình, nhân rộng, công nhận như: phổ biến pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị trong chi đoàn BHXH huyện Chợ Mới; công cụ hỗ trợ nhập dữ liệu phát hành 2.500 thẻ BHYT lần đầu tham gia, trả kết quả ngay trong ngày cho người tham gia.

Năm 2019, BHXH huyện thực hiện 5 mô hình phát triển đối tượng tham gia BHYT mang tính khả thi, dễ thực hiện, gần gũi và đột phá đó là: “Tuyên truyền nhóm”, “Ấp BHYT”; “Chung tay xây dựng “Mái ấm an sinh”;  “Nhân viên Đại lý thu kiểu mẫu; “Điều tra xã hội học về sự hài lòng của đối tượng về chính sách BHYT”. Các xã, thị trấn duy trì các mô hình hiệu quả như: Chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT; Alô chúng tôi sẽ đến tận nhà phục vụ; BHYT tích lũy; chỉ thị 01 với đoàn viên hội viên.

BHXH huyện Chợ Mới còn triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; phát động thi đua hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT theo lộ trình… Qua đó, góp phần đổi mới toàn diện phong cách, lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiện Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17172285