Truy cập hiện tại

Đang có 134 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Giám sát công tác quản lý, điều hành ngân sách và kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước tại thành phố Châu Đốc

(TGAG)- Sáng 25/5/2018, Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, giám sát kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2018; kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố.


Lãnh đạo UBND thành phố Châu Đốc báo cáo với Đoàn giám sát tại buổi làm việc

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018 đạt 51,96 chỉ tiêu tỉnh và thành phố giao, so cùng kỳ đạt 69,58%; tổng thu NSNN địa phương 257 tỷ 900 triệu đồng. Nhìn chung kết quả thu ngân sách đạt và vượt dự toán. Ủy ban nhân dân thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo kịp thời cho các ngành, các cấp đảm bảo thu thuế đạt tiến độ như thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế của thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng.

Công tác chi thường xuyên đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo kinh phí hoạt động của các lĩnh vực... giải quyết cơ bản các chính sách về an sinh xã hội góp phần ổn định chính trị, xã hội của thành phố. Các ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã nhận thức đầy đủ về chính sách tài khoá, triệt để tiết kiệm; đã làm tốt công tác rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; thực hiện tiết kiệm...

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ được thành phố Châu Đốc quan tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên qua rà soát vẫn còn một số dự án chưa được triển khai thực hiện được, lý do chưa phân bổ được nguồn vốn hoặc chuyển tiếp sang năm sau.


Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phan Thanh Tùng phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Phan Thanh Tùng cho rằng trên cơ sở kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều hành ngân sách và kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt là ghi nhận các kiến nghị của thành phố qua quá trình tổ chức thực hiện, để qua đó Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh kịp thời kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường các biện pháp lãnh đạo điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân./.

Tin, ảnh NGUYỄN HÙNG   
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37130877