Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho chức sắc, chức việc tôn giáo

(TGAG)- Sáng ngày 19/01/2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp cùng Ban Tuyên giáo huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng dành cho hơn 250 vị là chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc các cơ sở thờ tự trên địa bàn.


Nội dung học tập quán triệt nghị quyết gồm: Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới, kế hoạch hành động của Đảng bộ huyện thực hiện 2 Nghị quyết của Đảng.

Qua đây giúp các vị hiểu thêm những chủ trương mới của Đảng, thông qua các vị đại diện cho các tôn giáo, dân tộc, đại diện dinh, đình sẽ thông tin, phổ biến, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, tín đồ, hội viên, tổ chức thực hiện, làm theo góp phần hoàn thành thắng lợi các nghị quyết đã đề ra, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh./.

Bảo Dinh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247493