Truy cập hiện tại

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 19-01-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp…


Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); yêu cầu đại biểu dự Hội nghị phải nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết, đồng thời, tùy theo điều kiện cụ thể để vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng kế hoạch hành động của cấp ủy gắn với thực tiễn của đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm của từng cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên…

Các đại biểu đã nghe các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, trình bày nội dung bốn Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW, về công tác dân số trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hiếu yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phải tích cực, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch hành động của cấp ủy cấp mình cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị…

Hồ Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920751