Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

(TGAG)- Trong các ngày 9, 10 và 12, 13/2/2018 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn đã tổ chức các lớp triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho 2.140 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của tất cả các trường Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.


Đến với hội nghị, các cán bộ, giáo viên và nhân viên đã được nghe các báo cáo viên triển khai nội dung của Nghị quyết 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20 về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới và các vấn đề ở địa phương có liên quan.

Qua đợt sinh hoạt chính trị lần này nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong kết luận được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước , trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào nhiệm vụ công tác, giảng dạy và giáo dục học sinh đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Tin, ảnh: TRỌNG NHÂN
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800899