Truy cập hiện tại

Đang có 204 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

(TGAG)- Sáng ngày 10/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đồng chí Lâm Thanh Long - Phó Bí thư thường trực huyện ủy dự và phát biểu tại Hội nghị.


Tại hội nghị các đảng viên được truyền đạt các nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết được TW ban hành tại Hội nghị lần thứ 6: Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy Thoại Sơn nhắn mạnh: Cả 4 Nghị quyết đều là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách vừa cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Do vậy yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng viên phải được quán triệt học tập, nghiên cứu kỹ tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và quần chúng nhân dân. Đề nghị các đồng chí đại biểu về dự chú ý theo dõi các nội dung trình bày tại Hội nghị; kết hợp với nghiên cứu các tài liệu, đảm bảo đợt học tập Nghị quyết đạt kết quả cao./.

Thanh Cần
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38236286