Truy cập hiện tại

Đang có 201 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Phú Tân quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(TGAG)- Ngày 08/01/2018, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đợt 01, cho trên 300 đại biểu là lãnh đạo ngành huyện, lực lượng vũ trang, Đảng viên nghĩ hưu đang sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ và cán bộ, đảng viên ngành huyện.

Tại hội nghị các đại biểu được học tập, quán triệt 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho các đại biểu nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời viết thu hoạch cá nhân đảm bảo theo nội dung Hướng dẫn của Huyện ủy để nhận thức đúng về những nhiệm vụ và có kế hoạch thực hiện phù hợp theo nhiệm vụ của ngành, địa phương và cá nhân, từ đó, quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng đi vào đời sống.../.

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247878