Truy cập hiện tại

Đang có 120 khách và không thành viên đang online

Tân Châu quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(TGAG) Sáng 5-1-2018, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp thị xã. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Ngôi, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Trần Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy. 


Tại Hội nghị, các đại biểu lần lượt được nghe các báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy còn triển khai những nội dung cơ bản Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 “Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) lần này, sẽ tạo nền tảng cho Đảng bộ thị xã nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; giúp cán bộ chủ chốt thị xã nắm vững và hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn, tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông suốt những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đã đề ra.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247380