Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Quân sự tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 10/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho các đồng chí là cán bộ, sĩ quan cấp tá thuộc khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
 
   
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
   
Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh nhận thức sâu sắc tình hình, nguyên nhân, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XII đã xác định. Trên cơ sở đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị mình.
   
Theo kế hoạch, tiếp sau hội nghị này, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sẽ lần lượt tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII cho tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT địa phương tỉnh.
Tin, ảnh:  Ngọc Huỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235764