Truy cập hiện tại

Đang có 100 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2019

(TGAG)- Ngày 24/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2019. Đến dự, có đồng chí Trương Hữu Tiền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; đồng chí Phan Thành Dũng - Phó trưởng Ban Trường trực Ban Tổ chức Huyện ủy.


Tham gia lớp học có 55 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện, xã, thị trấn; lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và giáo viên các trường trên địa bàn huyện. Trong thời gian 30 ngày, học viên được học tập 18 bài chính khóa và 01 chuyên đề về những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội - khoa học, lịch sử Đảng và công tác xây dựng Đảng.v.v…

Thông qua lớp học, giúp cho cán bộ, đảng viên có thêm nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò quản lý của Nhà nước, có mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Đồng thời, vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn, góp phần cùng Đảng bộ, Chi bộ xây dựng Nghị quyết, kế hoạch hành động đúng đắn, kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị./.

Thu Nga (Tịnh Biên)
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096290