Truy cập hiện tại

Đang có 89 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho đối tượng 5 khóa I-2016

(TGAG)- Sáng ngày 09-5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho đối tượng 5 khóa I năm 2016. Đến dự có đồng chí Đoàn Tiền Giang - Phó Trưởng ban Tổ chức thị ủy.
 

Trong 3 ngày thực học, các học viên được bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền, trong sạch, vững mạnh. Nhà  nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Một số vấn đề về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay...

Qua lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, bổ sung kiến thức, giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới./.

Lương Tuyết
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089036