Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: 1.900 cán bộ, viên chức, giáo viên học lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

(TGAG)- Từ ngày 27/7 đến ngày 2/8/2016, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu phối hợp Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Tân Châu tổ chức 18 lớp học bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho trên 1.900 học viên là cán bộ, viên chức, giáo viên của các điểm trường: Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.

Tại các buổi học, các học viên được nghe báo cáo 2 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chuyên đề 2: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, 5 năm 2016-2020; Những vấn đề kinh tế-xã hội ở địa phương và Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức chính trị; cập nhật được thông tin kiến thức mới, phù hợp đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả./.

Ngọc Bích
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27129073