Truy cập hiện tại

Đang có 227 khách và không thành viên đang online

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho công nhân lao động

(TGAG)- Giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động (CNLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh chú trọng thực hiện, mang lại nhiều kết quả đáng kể.

Hiện toàn tỉnh có 2.558 doanh nghiệp (DN) với khoảng 42.310 lao động (chiếm gần 50% tổng số công nhân viên chức lao động toàn tỉnh), trong đó 261 DN có tổ chức công đoàn với 28.822 đoàn viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đối tượng này càng trở nên quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước...

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo và phối hợp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng và vận động CNLĐ thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên bằng nhiều hình thức, trọng tâm là tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, tham gia đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Liên đoàn Lao động tỉnh còn phối hợp Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại An Giang và Báo Lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn, trung bình mỗi năm đăng tải, phát sóng gần 500 tin, bài, ảnh liên quan hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Để góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, hằng năm LĐLĐ tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Sân chơi công nhân cuối tuần”, định kỳ 04 lần/năm, qua đó có tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động và các truyền thống văn hóa lịch sử của địa phương.

Ngoài ra, hằng năm có trên 82% DN tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi, giải trí cho người lao động nhân các ngày lễ, kỷ niệm, “Tháng công nhân” bằng nhiều hình thức như: họp mặt, giao lưu, tọa đàm, hội thi... song song với tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNLĐ, đã có hàng trăm gương công nhân tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo Bác được biểu dương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CNLĐ vẫn chưa thật sâu rộng, việc tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề, ý thức giác ngộ về giai cấp và tác phong công nghiệp trong CNLĐ còn hạn chế; trình độ, nhận thức không đồng đều, đa phần CNLĐ chỉ suy nghĩ chủ yếu là có việc làm, có thu nhập, ít quan tâm đến những vấn đề khác, nhất là CNLĐ ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước... Do đó trong thời gian tới, tổ chức công đoàn cần phải tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xác định rõ đối tượng tuyên truyền, sử dụng phương pháp phù hợp để nâng cao nhận thức cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh.

Năm 2016, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp..., sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội, mở ra nhiều triển vọng về lao động, việc làm, nhưng cũng sẽ tác động không ít đến tổ chức và hoạt động của Công đoàn, đến tâm trạng, tư tưởng của đội ngũ CNLĐ trong tỉnh. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong CNLĐ nhất là trong các doanh nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Các cấp công đoàn bám sát cơ sở, doanh nghiệp, sâu sát người lao động để tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục; tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới CNVCLĐ; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Xác định từng loại hình đối tượng CNLĐ và nhu cầu để có những nội dung, phương thức tuyên truyền cho phù hợp, tránh hình thức, hướng vào những nội dung mà CNLĐ quan tâm. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động; lịch sử, truyền thống dân tộc, đạo đức, văn hóa, lối sống, về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cho CNLĐ. Phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho CNLĐ thông qua hệ thống các cơ quan báo chí, tủ sách pháp luật tại doanh nghiệp; tuyên truyền tại Tổ tự quản nhà trọ công nhân, tuyên truyền trong “Ngày pháp luật”; tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao để thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia... 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Văn phòng tư vấn pháp luật. Phát huy vai trò của lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Thường xuyên khảo sát, điều tra để nắm chắc trình độ, nhu cầu, nguyện vọng của CNVCLĐ, tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí... Tạo điều kiện cho CNLĐ được hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần thông qua các hội thi, hội diễn, giao lưu... Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của CNLĐ; tổ chức các sân chơi vừa mang tính giải trí, vừa mang tính tìm hiểu các chế độ, chính sách mới, tìm hiểu pháp luật sẽ là hình thức tuyên truyền có hiệu quả nhất.
NGUYỄN THIỆN PHÚ
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16134275