Truy cập hiện tại

Đang có 190 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho chức sắc, chức việc trong các tôn giáo

(TGAG)- Ngày 10/5/2016, Hội đồng Giáo dục quốc phòng- an ninh huyện Chợ Mới tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho hơn 90 vị là chức việc trong các tôn giáo.

Lớp học được tổ chức trong thời gian 2 ngày từ ngày 10 - 11/5/2016, nghiên cứu một số nội dung cơ bản về các luật: Quốc phòng an ninh; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng-an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá nước ta.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các vị nắm và hiểu thêm về lĩnh vực quốc phòng- an ninh để từ đó giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là củng cố các tiềm lực cho quốc phòng- an ninh ngày càng vững mạnh./.

Hải Đăng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9068837