Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Châu Đốc tổng kết lớp lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng năm 2020

(TUAG)- Ngày 11/8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức tổng kết lớp Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020.



Tham gia lớp học có 81 học viên thuộc 9 đảng ủy và 14 chi bộ cơ sở. Các học viên được học tập và nghiên cứu 5 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và hướng dẫn thực hiện, học viên còn đi thực tế tại Đình Vĩnh Nguơn. Qua đó, nhằm giúp cho các học viên được trang bị những kiến thức về những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những điều kiện kết nạp Đảng, tiêu chuẩn đảng viên,… giúp cho học viên nâng cao nhận thức, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, có 40 học viên đạt loại giỏi, loại khá 38 học viên, trung bình 2 học viên và 1 học viên không đạt yêu cầu. Dịp này có 8 học viên được tặng giấy khen có thành tích học tập tốt và có nhiều đóng góp tích cực trong học tập./.
 
Vân Anh, Thành Thái
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16691959