Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang: 60 năm tiếp bước và trưởng thành

(TGAG)- Những năm qua, nhiều thế hệ thanh niên tỉnh An Giang tiếp bước truyền thống cha, ông đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện thông qua các hoạt động phong trào, các cuộc vận động, vì cuộc sống cộng đồng và sự phát triển bền vững của quê hương đã đã và đang khắc họa hình ảnh thế hệ thanh niên thời kỳ mới, luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, dám dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khổ, đảm nhận những việc mới, việc khó với ý chí quyết tâm vươn lên.
 

Giao lưu thanh niên An Giang với Tà Keo, Kan Dal (Campuchia)

Các phong trào do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phát động đã đi vào cuộc sống, như cuộc vận động học tập, sáng tạo, giúp nhau lập nghiệp, thanh niên sống đẹp sống có ích, hỗ trợ thanh niên yếu thế trong xã hội, các đối tượng thanh niên đặc thù (thanh niên tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên chậm tiến...); tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; bồi dưỡng, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên …

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng từng bước xây dựng các tổ chức Hội thành viên như: Thành lập Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ đến nay đã trải qua 2 kỳ đại hội với nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào việc xây dựng quê hương An Giang ngày một phát triển. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong công tác, lao động, học tập, sản xuất kinh doanh… với những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Vai trò và vị trí của thanh niên trong xã hội không ngừng được khẳng định và nâng cao. Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn được Trung ương Hội công nhận là đơn vị xuất sắc nhiều năm liền. Đó là những kết quả thật đáng tự hào mà các cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016), năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mỗi thanh niên Việt Nam có quyền tự hào: Trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nêu cao các truyền thống vẻ vang của Hội và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đó là:

- Truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu; gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong tổ chức Hội, tin tưởng và tự hào về Hội LHTN Việt Nam, ra sức xây dựng Hội LHTN Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên và tạo nguồn lực bổ sung cho Đoàn. Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực vô cùng quý giá xuyên xuốt các chặng đường lịch sử; thế hệ trẻ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, gắn bó thương yêu giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, sẵn sàng nhường áo sẻ cơm, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch họa “Thương người như thể thương thân”. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào thanh niên nước ta quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ hi sinh, chiến đấu quên mình, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết thương yêu nhau vươn lên góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất, khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao. Các thế hệ đi trước đã tình nguyện “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”; “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cho đến “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Thanh niên tình nguyện”, “Khi Tổ quốc cần – Thanh niên hành động”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình lịch sử với truyền thống của đội quân xung phong tình nguyện bắt nguồn từ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, không cam chịu mất nước, làm nô lệ; không cam chịu đói nghèo lạc hậu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

- Truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, dù trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn vẫn quyết tâm học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang đã trải qua 7 kỳ Đại hội với các chương trình, cuộc vận động cụ thể đã ngày cành phát triển mạnh mẽ, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng với nhiều đối tượng, thành phần khác nhau luôn đoàn kết, gắn bó bên nhau cùng xây dựng và phát triển tổ chức. Phong trào thi đua, tình nguyện trên mọi lĩnh vực được tổ chức hiệu quả, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi, hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút được đông đảo thành phần, đối tượng thanh niên tham gia. Chủ trương đổi mới hoạt động và xây dựng tổ chức Hội bước đầu đã thực hiện hiệu quả. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Hội viên thanh niên được đặc biệt quan tâm; thông qua hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ Hội các cấp ngày càng tiến bộ, trưởng thành.

Nhìn lại chặng đường 60 năm qua của Hội LHTN Việt Nam, mỗi thanh niên Việt Nam có quyền tự hào: “Trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ”. Lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, là: yêu nước nồng nàn, gắn bó với lợi ích dân tộc; xả thân vì độc lập tự do của dân tộc, tình nguyện chung sức vì sự phồn vinh của đất nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Dịp này, các cấp bộ Hội trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam; Chương trình “Tuyên dương nghị lực Việt” lần II năm 2016; Giao lưu thanh niên An Giang với thanh niên hai tỉnh Takeo, Kandal - Vương quốc Campuchia.

Bài, ảnh:  Thanh Tiền
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26072987