Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn họp mặt chức sắc tôn giáo

(TGAG)- Sáng ngày 06-2, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức buổi họp mặt các chức sắc tôn giáo, dân tộc, trí thức, nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Đến dự có ông Châu Kim Sêng - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thành Đô - Bí thư huyện ủy Thoại Sơn; bà Lê Kim Bình - Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc, trí thức, nhà hảo tâm và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đến dự.
 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thông báo kết quả đạt được trong việc huy động đóng góp của các tôn giáo, nhà hảo tâm để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm qua.

Trong năm qua, kinh tế huyện nhà tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy, đồng bào các dân tộc được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước và tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng. Nhân dân các dân tộc, tôn giáo ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong thời gian qua.

Buổi họp mặt được nghe nhiều ý kiến phát biểu rất tâm huyết, xác đáng của các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín, các ngành, đoàn thể, bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của huyện trong năm qua, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền thời gian qua, đồng thời cũng cảm ơn các cấp, các ngành đã tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo, người có uy tín hoạt động./.
                        
Thanh Cần


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074711