Truy cập hiện tại

Đang có 368 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều tra xã hội học tại huyện Châu Thành về tình hình kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

(TGAG)- Sáng ngày 26-9-2017, tại UBND thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tiến hành điều tra xã hội học về tình hình kiểm soát tham nhũng trong khu vực công trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017.


Cán bộ hướng dẫn nội dung phiếu điều tra xã hội học tại thị trấn An Châu

Tại đây, trong đợt điều tra xã hội học lần này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành và Ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn tiến hành phát tổng cộng 40 phiếu để trưng cầu ý kiến, thu thập thông tin của các tầng lớp nhân dân và cán bộ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thị trấn An Châu về các nội dung trong kiểm soát tham nhũng trong khu vực công trên địa bàn năm 2017.


Người dân và cán bộ ghi phiếu điều tra

Thông qua việc điều tra xã hội học lần này, với những ý kiến, đề xuất, kiến nghị thu thập được của các tầng lớp nhân dân và cán bộ trên địa bàn sẽ góp phần vào việc đánh giá kết quả một năm thực hiện kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10-01-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Được biết, cuộc điều tra này với số lượng phiếu phát ra là 1.500 phiếu, mỗi huyện, thị, thành là 110 phiếu (cán bộ ngành huyện: 55p; cán bộ xã, thị trấn: 15p; nhân dân: 25p; doanh nghiệp, tiểu thương: 15p).  


Minh Thiện

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17166317