Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính năm 2017

(TGAG)- Sáng ngày 13-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành tổ chức điều tra xã hội học về tình hình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều tra xã hội học tại xã Hòa Bình Thạnh (Châu Thành)


Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành điều tra xã hội học về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng số 1.500 phiếu. Riêng, huyện Châu Thành là 110 phiếu, trong đó 60 phiếu dành cho cán bộ huyện, 50 phiếu điều tra tại xã Hòa Bình Thạnh (20 phiếu dành cho cán bộ xã và 30 phiếu dành cho nhân dân).

Trên mỗi phiếu điều tra thể hiện rõ mức độ hài lòng của các tầng lớp nhân dân đối với những công việc liên quan đến thủ tục hành chính hiện hành. Qua đó, thu thập ý kiến, thông tin của nhân dân về các mặc được, chưa được, mức độ hài lòng cũng như những hạn chế trong quá trình thực hiện cải cách hành chính tại các địa phương. Từ đó, đề ra giải pháp điều chỉnh phù hợp, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. /.

Trần Ngân.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17165881